Celtniecības atkritumu izvešana ar uzņēmuma autotransportu

Nr. p/k
Pakalpojumu veids
Konteinera tilpums
Mērvienība
Cena EUR
(bez PVN) no
01.01.2020.
1.    Konteineru izvešana
1.1
Pasūtījums
7 vai 10  m3
skaits
11,90
1.2
Konteinera noma (sākot no 5.dienas)
7 vai 10  m3
par katru dienu
1,42
1.3
Specautotransporta nobraukums
7 vai 10  m3
km
1,25
1.4
Iekraušanas darbi
st
30,00
2.    Atkritumu pieņemšana
2.1
Nebīstamie cietie sadzīves atkritumi
(tarifs+dabas resursu nodoklis)
pēc nosvēršanas
tonnas
74.39 EUR/t *
2.2
Nebīstamie celtniecības atkritumi
(tarifs+dabas resursu nodoklis)
pēc nosvēršanas
tonnas
74.39 EUR/t *
* SIA "AADSO" poligona pieņemšanas tarifi
Atkarībā no poligona pieņemšanas tarifa izmaiņām tiek pielietots  spēkā  esošais  tarifs

Celtniecības atkritumu pieņemšana

Nr. p.k
Celtniecības atkritumu veids
Atkritumu kods
Cena EUR
(bez PVN)
no 01.01.2020
1.
Betons
170101
7.68
2.
Ķieģeļi
170102
7.68
3.
Asfaltu saturošie maisījumi, kuri neatbilst 170301 klasei
170302
7.68
4.
Betona, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106. klasei
170107
15.36
5.
Augsne, akmeņi, kas neatbilst 170503. klasei
170504
15.36
6.
Būvmateriāli uz ģipša bāzes, kuri neatbilst 170801 klasei
170802
15.36
7.
Koks (koka konstrukciju elementi)
170201
15.36
8.
Nešķiroti būvgruži (viena kravā divi un vairāk kodi)
170107
15.36

Tarifikācija pagastiem un novadiem

Pagasts vai novads
Atkritumu izvešanas grafiks
Tarifs EUR/m3
bez PVN
Demenes pag.
Otrdiena
14.50
Dubnas pag.
Pirmdiena
15.41
Medumu pag.
1. un 3.sestdiena
16.30
Naujenes pag.
otrdiena, ceturtdiena, sestdiena
13.35
Nīcgales pag.
1. un 3.ceturtdiena
16.82
Skrudalienas pag.
2. un 4.piektdiena
12.85
Sventes pag.
Trešdiena/ceturtdiena
14.07
Tabores pag.
2. un 4.piektdiena
11.46
Vecsalienas pag.
2. un 4.piektdiena
11.54
Višķu pag.
Pirmdiena
14.15
Aknīstes novads, t.sk. Asare, Ancene, Gārsene
Otrdiena
15.07
Riebiņu novads
Pirmdiena
21.75
Aglonas novads
Pirmdiena
19.98